ASSOCIACIÓ D'EMPRESARIS DELS POLÍGONS INDUSTRIALS

QUI SOM?

L’AEPIPM és una associació sense ànim de lucre, constituïda el 29 de juny de 2006 i integrada per 60 empreses de Pineda de Mar a juny de 2008, majoritàriament del polígon industrial de Mas Roger.

L’Associació d'Empresaris dels Polígons Industrials de Pineda de Mar és una entitat dedicada únic i exclusivament a la defensa dels interessos de les empreses de municipals, amb l’objectiu que totes les empreses que treballen en el municipi puguin desenvolupar la seva activitat econòmica de la manera més còmoda i eficaç possible.

L’AEPIPM des de la seva creació, a més de la representació col·lectiva i defensa dels diferents sectors en els seus diferents àmbits, té com a fita la millora de la competitivitat de les empreses mitjançant la realització de tot un seguit d’iniciatives i actuacions, i la prestació de serveis als seus socis. En aquest sentit, l’ AEPIPM considera molt important conèixer les principals problemàtiques de les empreses i l’estat actual de les ubicacions industrials, per tal de poder dur a terme aquestes iniciatives per l’interès i el benefici comú.

HISTÒRIA

L’Ajuntament de Pineda de Mar mitjançant el Servei de Desenvolupament Econòmic va fomentar l’associacionisme entre les empreses del municipi a través del contacte directe amb el teixit econòmic i detectant la problemàtica, entre altres, de l’estat de conservació del polígon industrial, va considerar favorablement la iniciativa d’afavorir la creació d’una associació d’empresaris i donar-li el suport necessari.

En aquest sentit, varies empreses del polígon industrial van considerar molt positiva la iniciativa de constituir una associació d’empresaris que actues com a interlocutor amb l’administració pública i que vetlles per l’interès de totes les empreses. D’aquesta manera el 29 de juny 2006 es va constituir l’AEPIPM i el 1 de desembre de 2006 va signar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Pineda de Mar, el qual li va donar el màxim suport.

29/06/2006

Constitució AEPIPM

01/12/2006

Conveni col·laboració Ajuntament de Pineda de Mar

AVUI

JUNTA DIRECTIVA

President - Sr. Juan José Jiménez (ESTAMPADOS JIMENEZ, S.A.)
Vicepresident - Sr. Xavier Alabau (TINFER, S.L.)
Secretari - Sr. Jaume Petit (LECHMO S.A.)
Tresorer - Sr. Joan Carles Castellà (FIFTY FIFTY, S.A.)
Vocal - Sr. Pere Aragones (PROHOTELES, S.C.C.L.)
Vocal - Sr. Joan Garcia (GARATGE SANT JAUME, S.A.)

OBJECTIUS

Els fins de l’Associació d'Empresaris dels Polígons Industrials de Pineda de Mar són:

01

GESTIÓ DE LES INFRASTRUCTURES I SERVEIS

Contribuir a millorar l’estat de conservació dels polígons industrials ubicats en el terme municipal de Pineda de Mar mitjançant accions davant les administracions i entitats particulars per tal d’assolir una millor gestió de les infrastructures i serveis que afectin als polígons.
02

INTERLOCUCIÓ AMB LES ADMINISTRACIONS

Constituir-se com un interlocutor amb les administracions en les problemàtiques comuns a totes les empreses, empresaris i propietaris de finques dels polígons industrials de Pineda de Mar.
03

BENESTAR DELS CIUTADANS

Portar a terme actuacions destinades a que els polígons industrials de Pineda de Mar siguin reconeguts pels ciutadans com a font de riquesa i benestar.
04

COMUNICACIÓ

Informar i assessorar als seus associats en tot allò que tingui a veure amb els polígons industrials de Pineda de Mar.
05

BON VEÏNATGE

Fomentar la relació de bon veïnatge entre les empreses, empresaris i propietaris de finques dels polígons industrials de Pineda de Mar.
06

RELACIÓ ASSOCIATIVA

Qualsevol altra finalitat lícita que pugui considerar-se d’interès dels associats, dins de l’esperit que inspira la constitució d’aquesta entitat, conforme als anteriors apartats.
TOP