logo aepipm
Ajuntament de Pineda de Mar Centre Innova, Pineda de Mar Can Xaubet Conversia Conversia
 
 

Antecedents

L’ Ajuntament de Pineda de Mar mitjançant el Servei de Desenvolupament Econòmic va fomentar l’associacionisme entre les empreses del municipi a través del contacte directe amb el teixit econòmic i detectant la problemàtica, entre altres, de l’estat de conservació del polígon industrial, va considerar favorablement la iniciativa d’afavorir la creació d’una associació d’empresaris i donar-li el suport necessari.

En aquest sentit, varies empreses del polígon industrial van considerar molt positiva la iniciativa de constituir una associació d’empresaris que actues com a interlocutor amb l’administració pública i que vetlles per l’interès de totes les empreses. D’aquesta manera el 29 de juny 2006 es va constituir l’AEPIPM i el 1 de desembre de 2006 va signar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Pineda de Mar, el qual li va donar el màxim suport.

L'AEPIPM

L’AEPIPM és una associació sense ànim de lucre, constituïda el 29 de juny de 2006 i integrada per 60 empreses de Pineda de Mar a juny de 2008, majoritàriament del polígon industrial de Mas Roger.

L’ AEPIPM és una entitat dedicada únic i exclusivament a la defensa dels interessos de les empreses de Pineda de Mar, amb l’objectiu que totes les empreses que treballen en el municipi puguin desenvolupar la seva activitat econòmica de la manera més còmoda i eficaç possible.

L’AEPIPM des de la seva creació, a més de la representació col·lectiva i defensa dels diferents sectors en els seus diferents àmbits, té com a fita la millora de la competitivitat de les empreses mitjançant la realització de tot un seguit d’iniciatives i actuacions, i la prestació de serveis als seus socis. En aquest sentit, l’ AEPIPM considera molt important conèixer les principals problemàtiques de les empreses i l’estat actual de les ubicacions industrials, per tal de poder dur a terme aquestes iniciatives per l’interès i el benefici comú.

 
Centre Innova | c/ Torres Quevedo, 16 | 08397 Pineda de Mar | Barcelona | Tel. 93 767 15 60 | info@aepipm.cat
AYCE Consulting S.L. Informàtic Maresme Grup Tarinas