logo aepipm
Ajuntament de Pineda de Mar Centre Innova, Pineda de Mar Can Xaubet Conversia Conversia
 
 

Els fins de l’associació són:

a) Contribuir a millorar l’estat de conservació dels polígons industrials ubicats en el terme municipal de Pineda de Mar mitjançant accions davant les administracions i entitats particulars per tal d’assolir una millor gestió de les infrastructures i serveis que afectin als polígons.

b) Constituir-se com un interlocutor amb les administracions en les problemàtiques comuns a totes les empreses, empresaris i propietaris de finques dels polígons industrials de Pineda de Mar.

c) Portar a terme actuacions destinades a que els polígons industrials de Pineda de Mar siguin reconeguts pels ciutadans com a font de riquesa i benestar.

d) Informar i assessorar als seus associats en tot allò que tingui a veure amb els polígons industrials de Pineda de Mar.

e) Fomentar la relació de bon veïnatge entre les empreses, empresaris i propietaris de finques dels polígons industrials de Pineda de Mar.

f) Qualsevol altra finalitat lícita que pugui considerar-se d’interès dels associats, dins de l’esperit que inspira la constitució d’aquesta entitat, conforme als anteriors apartats.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

 
Centre Innova | c/ Torres Quevedo, 16 | 08397 Pineda de Mar | Barcelona | Tel. 93 767 15 60 | info@aepipm.cat
AYCE Consulting S.L. Informàtic Maresme Grup Tarinas